Relikviák

A gyűjteményemből felteszek pár, a társasházakkal és az ingatlanokat érintő kiadásokkal kapcsolatos dokumentumot azoknak, akik picit kíváncsiak a társasházak korábbi működésére.

Triesti Általános Biztosító Társulat (Assicurazioni Generali) díjnyugta, 1946-ból. Még pengőben elszámolva. A Generali Biztosító a szocializmus idején nem működhetett, ettől függetlenül a legrégebbi megtelepült és folyamatosan működő biztosítónk.

A kinyitott igazolvány széltében nagy volt a scannernek, de a lényeg látszik. A mai Andrássy út 33. a társasház, ahol 1965-ben a fent nevezett volt a lakóbizottsági elnök. A ház ma is áll, kb. 1875 óta.

1947-ből a Házfelügyelők Szakszervezete és Szövetkezete próbálta meg segíteni a házfelügyelőket a napi megélhetésben. Talán az 1980-as évekig működött a rendszer, miszerint a közös tulajdonban levő földszinti lakást a házfelügyelő használhatta jelképes áron, cserében pedig végezte a gondoki feladatokat. Szemétkezelés, felmosás, rend betartatása, lakónyilvántartás és a többi.

Távbeszélő-, azaz telefonszámla 1941-ből. Continental automata gépek nyomtatták már ekkor a számlákat.

Lakónyilvántartás 1942-ből, rendőrségi előírás volt az alapja. A háztulajdonos feladata volt a nyilvántartás vezetése, de a legtöbb esetben – mivel állami, tanácsi lakás volt csak a házban – a házfelügyelő vezette a pontos nyilvántartást. Pécs, Sándor u. 24., a ház már nem áll.

„Istennek nevében.” – szól a fejlécen a mottó. 1896-ban íródott biztosítási kötvény. 1857-ben hozta létre Lévay Henrik Apponyival, Deákkal, Dessewffyvel, Eötvössel, stb. A II. vh. után államosították, jogutódja az Állami Biztosító lett.

Újpesti kéményseprőszámla 1914-ből. A kéményseprők korábban több száz évig céhekben működtek.

A Magyar Élet- és Járadék Biztosító Intézet, mint Szövetkezet 1901-ben alakult. Vargha Sándor és Széchenyi Pál voltak a létrehozói. A kötvény 1938-ban íródott. Ez a biztosító is megszűnt az államosítások során.

Az 1875-ös szövetkezeti törvény alapján létrejöhettek lakásszövetkezetek is. Az Alkotás u. 11. számú ház ma is áll. A részjegyet 1911-ben bocsátották ki. 1912-ben már a házban lakott az Albrecth házaspár.

A Várfok u. 15. szám alatti társasház eredeti 1930-as alapító okirata. A társasházi törvény 1924-ben született meg, számos pontja a mai társasházi törvényben is megtalálható. Az első 3, illetve az utolsó oldal lett bescannelve.

1959-es rendelet a házfelügyelők munkaviszonyáról. a megyei rendelet feltehetően szinte minden pontban megegyezett a többi megye rendeletével, vagy akár a fővárosival is.