Még drágább az életed: Mire számíthatnak a társasházak a KATA megszűnésével, az elszálló rezsivel és a magas inflációval?

Forrás: THT, Írta: Dén Mátyás – részlet a cikkből:

Ha az éves átlag 13,7 százalékos inflációhoz a katás alvállalkozók adóterheinek növekedését hozzáadjuk, illetve ehhez hozzávesszük még a rezsicsökkentés csökkentésének hatásait is, akkor nem kell meglepődni jövőre az 50 százalékos közös költség emelésen sem.

A KSH augusztus 9-ei adatai szerint az elmúlt egy évben az élelmiszerek ára 27,0%-kal emelkedett, ezen belül a leginkább a margarin (65,8%), a kenyér (57,9%), a sajt (52,6%), a száraztészta (49,1%), a tejtermékek (43,8%), a baromfihús (38,8%), a péksütemények (38,5%) és a tojás (37,5%) drágult. A tartós fogyasztási cikkekért 14,0, ezen belül a konyha- és egyéb bútorokért 20,1, a szobabútorokért 18,2, a használt személygépkocsikért 17,9, az új személygépkocsikért 17,5%-kal kellett többet fizetni. Az állateledelek ára 33,1, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 26,5, a testápolási cikkeké 16,9, a járműüzemanyagoké 6,7%-kal lett magasabb. A szolgáltatások díja 6,8%-kal emelkedett, ezen belül a taxi 27,4, a lakásjavítás és -karbantartás 20,7, a járműjavítás és -karbantartás 16,4, az üdülési szolgáltatás 13,1%-kal került többe.

Elszálló rezsiárak, nő a közös költség

A kétszámjegyű infláció mellett a társasházak a rezsit illetően is magasabb költségekre számíthatnak augusztustól. Míg a földgáz-fogyasztást illetően a 2022. július 21-ei kormányrendelet lehetőséget biztosít a társasházak és a lakásszövetkezetek számára a „lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata” alapján való multiplikálásra, addig az áram esetében nincs lehetőség a közös áram albetétekre való leosztására és ez több mint valószínű, hogy így is marad a jövőben. A legnagyobb áramdíj emelkedést vélhetően a nagyobb, több liftes, elektromos szellőzőmotoros, saját kazánnal rendelkező házak fogják elszenvedni, ráadásul a mélygarázzsal rendelkező épületek esetében komoly konfliktusok is származhatnak abból, ha valaki ezentúl a közös konnektorból tölti az autóját és az így felhasznált energia ráterhelésére nincs a társasháznak még kialakult rutinja.

Miután a rezsiterhek növekedése és az infláció a nagyobb szolgáltató cégeket is érinti, így rezsicsökkentés ide, vagy oda, vélhetően a következő lépésben a szemétszállítási és a vízdíjak is jelentősen emelkedni fognak, hiszen a vízhálózat karbantartás, a kukásautókba tankolt benzin és az inflációs spirálban a munkabér költségek emelkedése ezeknek a szolgáltatásoknak az árára is hatással lesz.

A KATA vége: a kisvállalkozók terhei is nőnek

Ha ez még nem lenne elég, akkor a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) szeptember 1-jei „átalakítása” is jelentős többletterheket fog róni a társasházak részére. Ahogyan a Pénzügyminisztérium a TTOE megkeresésére fogalmazott: 2022. szeptember 1-jétől annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki társasháztól szerez bevételt, az új Kata tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján a kisadózó jogalanyisága megszűnik. Ennek megfelelően a továbbiakban sem a közös képviseleti tevékenységet végzők, sem pedig a festők, lakatosok, villanyszerelők stb. nem tudják használni a kedvezményes adózást a társasházakkal szemben, melynek következtében nagyságrendileg 20 százalék költségnövekedés fog jelentkezni a havi üzemben tartási és karbantartási munkákat illetően. Miután a társasház kiadásainak másik – a közüzemeken kívüli – része javarészt ezen szolgáltatások igénybe vételének a költségeiből áll, így vélhetően ez a 20 százalék is meg fog jelenni a közös költségben.

Emelni kell a közös képviseleti díjat is

A THT – Társasházi Háztartás, a TTOE és az eHÁZ 2022. első negyedévben kérdőíves felmérés keretében kérdezte a hazai társasházkezelőket, a felmérést a THT – Társasházi Háztartás éves roadshow-ján megjelent társasházkezelők között végezte el, közel 600 fős mintán. A válaszokból kiderült, hogy a megkérdezettek közel egyharmadánál merült fel az elmúlt két évben a pálya elhagyása, melynek okát a válaszadók a tulajdonosok viselkedésében és érdektelenségében, a túlterheltségben és a stresszben, az idős korban, illetve az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiányában jelölték meg.

A kérdőívre választ adók közel 70 százaléka 2.000 Ft alatt vállal jelenleg közös képviseletet albetétenként havonta, mely érték az elmúlt évtizedekben -a kezelt ingatlanok értékének drasztikus növekedésének ellenére – alig nőtt. Miután az infláció, és a dráguló rezsi-, illetve cégfenntartási költségek a közös képviseletet ellátó cégeket, vállalkozókat is terhelik, így ezen a téren is 20-40 százalékos növekedésre lehet számítani a jövőben.

Külön tulajdonban álló albetét napelem/napkollektor fejlesztési lehetősége társasházban – Forrás: Adózóna.hu

Az augusztus 9-én, a 134. számú Magyar Közlönyben megjelent 293/2022. kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényt (Tht.) a rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A közös tulajdonban álló épületrészre napkollektor, napelemes rendszer telepítéséről és üzemeltetéséről a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti, legalább 75%-os többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet.

A határozatban meg kell állapítani a rendszer telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos részletszabályokat, különösen a csatlakozás feltételeit, a telepítés és az üzemeltetés költségeinek és bevételeinek megosztását.

A külön tulajdonban álló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség energiaellátása érdekében rendszer a közös tulajdonban álló épületrészre csak akkor telepíthető, ha az a  közös költség csökkentésére telepítendő napelem felhelyezését nem lehetetlenítené el.

Ha a legfeljebb hatlakásos társasház-közösségre a Tht. 13. § (3)  bekezdésében foglaltak alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a  közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, a fenti döntést a tulajdonostársak hozzák meg.

A  Kormány a rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja, a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

A közlöny ITT érhető el.

A KATA-törvény változása miatt várhatóan drágulnak a szolgáltatások

A TTOE elnöksége az alábbi levelet írta Varga Mihálynak, hogy tisztázza, lesz-e lehetősége a KATÁ-ban maradó vállalkozóknak a társasházak részére szabályosan számlát adni. Amennyiben a társasházak szervezeti besorolást kapnak, úgy már csak olyan vállalkozókkal lehet eztán dolgoztatni, akik nem alanyai a KATÁ-nak, ami jelentős dráguláshoz fog vezetni. Rengeteg társasházkezelő is KATA adóalany volt ezidáig.

Tisztelt Miniszter Úr!

A társasházkezelők, közös képviselők döntő többsége a kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) szerint adózik. Ezen tevékenység értelemszerűen kizárja a bújtatott munkaviszonyt, így fel sem merülhet adó-megkerülés e körben. A társasházkezelői, közös képviselői tevékenység ténylegesen a lakosság részére nyújtott szolgáltatás.

A KATA törvény módosítása – értelmezésünk szerint – nem feltétlenül kell, hogy érintse a társasházkezelői tevékenységet. A 479/2016.(XII.28.) korm.rendeletben a társasházak, mint egyéb szervezetek szerepelnek, a NAV 28. számú, “Társasházak adózása 2022” című, januári információs füzete pedig több helyen is rögzíti, hogy a társasházak magánszemélynek tekintendők.

Egyesületünk a társasházak ügyeit üzletszerűen vagy józan megfontolásból, önkéntesen végzők és az „egyszerű” tulajdonosok érdekében tevékenykedik. Több mint egy millió társasházi lakásban élő, több mint három millió embert érintenek a jogszabályok, ill. azok módosításai – a társasházak vagyoni értéke a nemzeti vagyon igen jelentős hányadát testesíti meg.

A társasházak általában egyéni vállalkozókat vesznek igénybe, például a takarítás, kertészet, lakatos, víz- és villanyszerelő tevékenységre. Ha mindezen vállalkozók kiesnének a KATA hatálya alól, ha nem számlázhatnának a továbbiakban a társasháznak mint magánszemélynek, akkor a következmény elkerülhetetlenül, érdemi áremelés és rezsi költség emelkedés lenne a lakosság jelentős hányada számára.

Kérjük, hogy legyen lehetőségünk azon indoklás bemutatására mely szerint indokolt, hogy a társasházkezelők, közös képviselők valamint az általuk megbízott egyéni vállalkozók továbbra is a KATA szerint adózhassanak. 

Indokaink az esetleges értelmezési problémákat feloldhatják, s továbbra is lehetséges lesz az eddigi szolid díjazásnak megfelelően folytatni ezen tevékenységeket. Elkerülhető lesz a jelentős adminisztratív és könyvelési költség beépülése is, így megelőzhető lesz a több millió társasházban élő számára a közös költség ezen változások miatti emelése.

Tisztelt Miniszter Úr!
Kérjük, biztosítsanak lehetőséget számunkra arra, hogy a jogszabály értelmezés érdekében a megfelelő szakterülettel fel tudjuk venni a kapcsolatot.

Felelősségteljes munkájához további sikereket kívánva,
üdvözlettel:

dr. Gyárfás Róbert
elnök
Társasházak és Társasházkezelők
Országos Egyesülete

dr. Bék Ágnes
alapító elnök
Társasházak és Társasházkezelők
Országos Egyesülete

Update: A minisztérium válasza itt olvasható el. Egy mondatban: a társasház is kifizetőek minősül, így 09.01-től a kata adózó vállalkozó nem számlázhat társasháznak.

A kihelyezett sütőolajgyűjtő tartályok használata

Ezúton is tájékoztatok mindenkit, hogy a kisebb 60 literes, fehér és hordó alakú, csatos fedelű tartályba BELEÖNTENI KELL a használt olajat. A nagyobbik, a hulladékgyűjtő tartályokkal azonos külsejű, sárga színű tartályba viszont LEZÁRT PET PALACKBAN vagy LEZÁRT ÜVEGBEN helyezhető el a használt olaj (ez a gyűjtési mód a nagy társasházakban van, a kis társasházak esetén a hordó került kihelyezésre). Kérem, hogy a tartályokba mást ne tegyenek, és jelezzék, ha már majdnem megtelt egy tartály. A tartályok használata, az olaj elszállítása ingyenes, a tartályok a Biotrans Kft. tulajdonát képezik.

Változik a szelektív hulladékgyűjtés

Összefoglalva a legfontosabb változásról:

Január 1-től a tejes és üdítős karton-dobozokat a SÁRGA (MŰANYAGOS) TARTÁLYBA kell dobni. A kékbe már csak kizárólag tiszta (nem zsíros) és tisztán papír anyagú hulladék dobható. A sárgába CSAK étel, ital, vegyi áru csomagolóanyaga dobható. A hangsúly a csomagolóanyagon van. Más műanyag tárgyak (fogas, összetört műanyag szék, hosszabbító, műanyag zsineg, stb.) behelyezése is tilos.

Kérem a lakókat, hogy az új elvárásoknak megfelelően gyűjtsék a hulladékot.

Minden, amit tudni érdemes itt elérhető: https://www.fkf.hu/mit-hova-dobjak